Venekosken Voimalaitos Ky

Toimipaikka Hankasalmi
Venekoskentie
41530 Veneranta

Venekosken Voimalaitos

Tervetuloa voimalaitoksen kotisivuille

Venekosken Voimalaitos sijaitsee Venejoen kylässä Hankasalmella.

Voimalaitos saa vetensä Kuuhankavedestä, joka Venejokea pitkin laskee Kynsiveteen. Kokonaisvaluma-alue on 512 km/2. Putouskorkeutta on keskimäärin n. 5,7 m ja kahden turbiinin teho on yhteensä n. 300 Kw. Laitoksen vuosittain tuottamasta energiasta noin 80% myydään Suur-Savon Sähkö Oy:lle ja loput lähiverkkoon.

Vesivoimalla tarkoitetaan tässä tapauksessa veden liikkeen muuttamista sähköksi. Vesivoimalaitoksien tuottama sähkö on 100% uusituvaa, puhdasta ja luonto ystävällistä energiaa ja soveltuu ominaisuuksiensa vuoksi erinomaisesti käytettäväksi ns. säätelyvoimana. Säätelyvoimalla tarkoitetaan käytännössä energiaa jonka tuotannon määrää joko lisätään tai vähennetää kulutustarpeen mukaan. Vesivoimaa voidaankin hyvin käytää korvaamaan CO2-päästöjä aiheuttavia hiilivoimaloita säätelytehon tuottajina.
vesi on puhdasta energiaa