Venekosken Voimalaitos Ky

Toimipaikka Hankasalmi
Venekoskentie
41530 Veneranta

Venekosken Voimalaitoksen Toiminta

Venekosken Voimalaitos sijaitsee Kuuhankaveden ja Kynsiveden yhdistävässä Venejoessa ja tuottaa sähköä laskemalla vettä kahden Francis-turbiinin läpi . 5,7 m:n keskimääräisellä putouskorkeudella.

Vuosittaisen tuotetun energian määrään vaikuttaa laitoksen yläpuolella olevaan vesialtaaseen keräytyvän veden määrä sekä säännöstelyrajoitukset. Voimalaitoksen käytettävissä olevaan altaaseen laskee laitoksen yläpuolella sijaitsevat järvet Kuuhankavesi ja Armisvesi.

Venekosken Voimalaitoksen sade-alueeksi katsotaankin n. 515 km². Tämä luku vastaa sen alueen kokoa, jolta sadeveden katsotaan kerääntyvän säännöstelyaltaaseen.

Varsinainen vesialtaan pinta-ala on yhteensä 24 km², josta Kuuhankaveden pinta-ala on 19 km² ja Armisveden n. 5 km².

Voimalaitoksen lisäksi läheinen kalankasvatuslaitos ottaa myös vetensä Venejoesta. Venekosken Voimalaitoksen ympärivuotuinen keskimääräinen vedenkulutus on n. 4 m³/s, jolloin vuosittainen keskimääräinen käytetyn veden määrä on n. 140 milj. m³. (Viereisen kalalaitoksen käyttö on n. 0,56 m³/s).

vesi on puhdasta energiaa vesi on puhdasta energiaa